کود مایع کلسیم بور

۰ تومان

کودمایع کلسیم بور

کود مایع کلسیم –بر باعث رفع سریع کمبود کلسیم در گیاهان به دلیل فقدان یا عدم جذب آن به سبب عدم تعادل عناصرغذایی

داخل خاک می شود.این کود کشاورزی موجب پایداری ساختمان خاک می شود، همچنین سبب تسهیل انتقال قند درگیاه و تحریک

رشد گیاه و بهبود میوه دهی به سبب حضور عنصر بور می شود .همراه بودن بور و کلسیم در مجاورت یکدیگر موجب می شود که نقل و انتقال و جذب کلسیم به واسطه وجود بور، که خود تسریع کننده انتقال قند از اندام سبز گیاه به برگ و میوه می باشد، تسریع گردد. چرا که عنصر بور محرک جذب و انتقال کلسیم  در اندام گیاهی محسوب می شود. این کود باعث جلوگیری از ریزش گل در محصولات مختلف می شود و نیزموجب افزایش نفوذ و جذب دیگر عناصرغذایی گردیده و باعث تقویت رشد گیاه می شود.

 

 

انتخاب حجم

خرید و ثبت نام
  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید