کود مایع هوموتری

۰ تومان

روش استفاده :

  1. محلول پاشی : در اوایل دوره رشد گیاه با غلظت 1تا 2 در هزار صورت می گیرد.

توصیه می شود قبل از محلول پاشی، محلول را در مقیاسی کوچک آزمایش نموده و پس از 48 ساعت فرآیند را در سطحی وسیع انجام دهید.

  1. مصرف خاکی :

نوع محصول

مقدار مصرف (لیتر در هکتار)

زمان مصرف

درختان میوه دانه دار

2-3 نوبت 10 لیتری

قبل از گل دهی و در هنگام تشکیل میوه و بعد از برداشت میوه

درختان میوه هسته دار

2-3 نوبت 10 لیتری

قبل از گل دهی و در هنگام تشکیل میوه و بعد از برداشت میوه

درختان غیر مثمر

2-3 نوبت 10 لیتری

پیش از گل دهی و در هنگام تشکیل میوه

 

تجزیه ضمانت شده:

اسید هیومیک %

15

اسید فولویک

10

%N

2

%(K2O)

3

%P

5

ppm  FE

625

ppm  Cu

74

ppm  Mn

284

ppm  Zn

362

 

 

خرید و ثبت نام
  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید