کود مایع نیتروژنه

کد محصول: 002
تماس بگیرید

کود نیتروژن:

نیتروژن یکی از عناصر ماکرو یا پر مصرف گیاه می باشد که نقش مهمی در افزایش رشد رویشی گیاه دارد. نیترات و آمونیوم منابع اصلی نیتروژن جذب شده توسط گیاه اند. نیتروژن غذای اصلی برای گیاهان و یکی از اجزای اساسی پروتئین می باشد. نیتروژن برای کلروفیل که به گیاه امکان فتوسنتز می دهد ضروری است. کلروفیل ترکیبی شیمیایی در گیاهان است که با استفاده از انرژی خورشید، آب و دی اکسید کربن قند تولید می کند.

 

نیتروژن به عنوان عنصر ضروری گیاهان نقش برجسته ای در فرایندهای فتوسنتز و تولید کلروفیل، ساخت اسید های آمینه و پروتئین ها دارد و کمبود آن مهمترین عامل غذایی محدود کننده رشد محسوب می شود.

اهمیت و ویژگی ها:

  • منبع مناسب نیتروژن قابل جذب در گیاهان
  • افزایش فتوسنتز و تولید کلروفیل و سبزینگی برگها
  • کمک به افزایش رشد سریع رویشی
  • افزایش عملکرد و میزان پروتئین دانه در محصولات زراعی

 

علائم کمبود نیتروژن در گیاه:

علائم کمبود نیتروژن در گیاهان برای محصولات مختلف متفاوت است اما شباهت هایی هم وجود دارد که چگونه کمبود مواد مغذی، رنگ و ظاهر بافت گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. کمبود مواد غذایی به طور معمول با محل فیزیکی گیاه ارتباط دارد (به عنوان مثال، آیا علائم در ابتدا در بافت سالم و تازه شکل گرفته مشاهده می شود یا در بافتهای قدیمی)، اما این علائم معمولا با افزایش شدت کمبود گسترش می یابد.

علایم کمبود نیتروژن در گیاهان ابتدا در برگهای بالغ اتفاق می افتد زیرا عنصر نیتروژن میتواند از برگهای پیر پایینی به سوی برگهای جوان بالایی حرکت کنند. اولین علایم ظهور کمبود ازت در گیاهان، رنگ پریدگی برگهای پیر میباشد، برگها معمولاً به رنگ سبز مایل به زرد و زرد روشن در می آیند که به علت عدم تشکیل کلروفیل میباشد. در اواخر رشد رنگ زرد، قرمز و بنفش مایل به قرمز مشاهده میشود که در نتیجه ی تشکیل رنگ آنتوسیانین است، همچنین در کمبود ازت برگها کوچک، ساقه و شاخه ها کوتاه و نازک میشوند و معمولاً با زاویه کوچکی نسبت به ساقه اصلی می‌ایستند.

 

 

 

 

انتخاب حجم

خرید و ثبت نام
  • نظرات
سبد خرید