کود مایع آهن و روی

تماس بگیرید

این کود حاوی دو عنصر آهن و روی به همراه اسید آمینه ، اسید فولویک و اسید هیومیک می باشد. این کود جهت مصرف محصولات زراعی و باغی می باشد. به دلیل ساختار آهکی خاک های کشور ، اکثر محصولات کشاورزی دچار مشکل کمبود آهن و روی می باشند . علائم کمبود آهن و روی در گیاه به صورت زردی رگبرگ ها ، کشیدگی برگهای جوان و کاهش رشد گیاه و میوه ، خود را نشان می دهد. کلات آهن و روی حتی در خاک هایی با PH حدود 8/5 نیز به راحتی آهن و روی را به فرم قابل جذب برای گیاه حفظ نموده و کمبود این عنصر را به طور کامل برطرف می نماید و در نتیجه موجب افزایش رشد و عملکرد می گردد.

 

 دستورالعمل استفاده:

نوع محصول

نحوه مصرف

میزان مصرف

زمان مصرف

گیاهان زراعی

محلول پاشی

2-3 لیتر در هزار لیتر آب

در مرحله ساقه دهی و رشد رویشی ، ظهور گل و خوشه دهی

همراه با آب آبیاری

8-10 لیتر در هکتار

درختان میوه

محلول پاشی

2-3 لیتر در هزار لیتر آب

پس از ریزش گلبرگ ها در مرحله رشد ابتدایی میوه

همراه با آب آبیاری

10-15 لیتر در هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکیبات:                        تجزیه ضمانت شده: % (W/W)

آهن (Fe)

6

روی (Zn)

2

اسید آمینه ، اسید فولویک،اسید هیومیک

5/0

 

  

انتخاب حجم

خرید و ثبت نام
  • نظرات
سبد خرید