کود مایع مس

تماس بگیرید

یکی از اجزاء تشکیل دهنده پروتئین در کلروپلاست می باشد و در ساخت کلروفیل و رنگدانه های گیاهی نقش دارد. عنصر مس در ساختار سه نوع پروتئین وجود داشته و چندین آنزیم را فعال می‌کند. یون های مس تنها به شکل کمپلکس با سایر ترکیبات و قابل مبادله با ماده آلی، متصل و قابل جذب هستند.

مس موجب فعال شدن آنزیم ها و کاتالیزورهایی می شود که در برخي فرآيندهاي رشدي گیاه نقش دارند. توليد ويتامين A به شدت با حضور مس ارتباط دارد. همچنین این عنصر به سنتز پروتئين كمك مي كند. اين عنصر به عنوان ريزمغذي طبقه بندي شده و به مقدار كم براي گياه مورد نياز است.

اهمیت و نقش مس در گیاه:

  • نقش آفرینی در تولید قند و پروتئین
  • عنصری مهم در فتوسنتز
  • افزایش دانه بندی

 

در صورت بروز کمبود مس در گیاهان و درختان، برگ گیاهان کوچک مانده و سرشاخه‌های جوان درختان دچار برگ سوختگی می‌شوند. در محیط‌هایی با pH قلیایی (خاک های آهکی و قلیایی)، مس برای گیاهان بطور کلی غیر قابل جذب است. لذا با توجه به اینکه اغلب خاک‌های ایران قلیایی و آهکی است، بازده جذب عنصر مس موجود در خاک‌های ایران بسیار پایین است. این عنصر در سیستم‌های آنزیمی اکسیداز-کاتالاز ضروری است و در واکنش‌های انتقال الکترون سهیم بوده و فعال کننده چندین آنزیم است. مس در گیاه متحرک نبوده و به شکل رسوب در خاک باقی خواهد ماند. بنابراین برای افزایش جذب مس توسط گیاهان به نحوی باید pH خاک‌های قلیایی و آهکی را اصلاح نمود.

برای آشنایی با کاربرد مس در کشاورزی باید توجه نمود که در صورتی که خاک با فقر مس مواجه باشد یا بنا به دلایل گفته شده بازده جذب مس از خاک پایین باشد، گیاهان دچار کمبود مس خواهند شد. در گیاهان دچار کمبود مس، برگ‌ها پیچیده شده و دمبرگ آنها به سمت پائین خم می‌شود. کمبود مس می‌تواند با کلروز خفیف سرتاسری همراه با فقدان فشار ترگر همیشگی در برگ‌های جوان، بیان گردد. برگ‌های تازه بالغ شده، مشبک می‌شوند و رگبرگ‌های آن‌ها به صورت سبز رنگ، همراه با مناطق سفید تا خاکستری مایل به سفید مشاهده می‌شوند. بر روی برخی برگ‌ها، نقاط تو خالی کلروتیکی مشاهده شده و تمایل به خمیدن به سمت پائین دارند. برگ‌ها کوچک و کلروتیک همراه با لکه های نکروتیک می‌شوند.

علائم کمبود مس

  • کلروز اندک و سراسری
  • توقف‌، کاهش یا اختلال در رشد بافت‌های جوان
  • توقف رشد و دانه بستن ضعیف در غلات

 

 

 

انتخاب حجم

خرید و ثبت نام
  • نظرات
سبد خرید