کود مایع پتاسیم

۰ تومان

کود پتاسیم:

پتاسیم یکی از سه عنصر پر مصرف گیاهان می باشد که برای سرسبزی، سلامت و باروری گیاهان بسیار ضروری می باشد. پتاسیم نقش مهمی در افزایش مقاومت و افزایش تحمل گیاهان به استرس های محیطی مانند گرما، خشکی و سرما و تنش های ناشی از آفات و بیماری های گیاهی دارد. از سوی دیگر این عنصر در بزرگ شدن میوه، آبدار شدن و رنگ گرفتن میوه گیاهان نقش کلیدی ایفا می کند. علائم کمبود این عنصر در گیاهان مختلف اغلب به صورت رنگ پریدگی تا قهوه ای و سوختن حاشیه برگ ها و توسعه آن به سمت وسط برگ می باشد.

 

پتاسیم یکی از عناصر پر مصرف بخش کشاورزی کشور است. فعالیت بیش از 50 آنزیم گیاهی را کنترل می‌کند و بر روی ساختمان فضایی آنزیمها موثر بوده و با تنظیم اسیدیته سیتـوپـالسـم، فعـالیـت آنزیمهـا را تسهیـل می كند. همچنین بـا تنظیـم فشـار اسمـزی سلولهای روزنه برگی، موجب ممانعت از اتلاف آب و مقـاومـت در برابرخشکی می شود و با افزایـش نسبـت K/Na تحمل گیاه را نسبت به  شوری افزایش می دهد.  این عنصر با افزایش فشار تورژسانس سلولی و فشار درونی بر دیواره سلول گیاهی موجب شادابی گیاه می گردد و از سوی دیگر سبب تولید و نقل و انتقال کربوهیدراتها، نشاسته و استحکام گیاه می گردد.

اهمیت و ویژگی های کود پتاسیم:

انتقال مواد فتوسنتزی در گیاه

مقاومت در برابر تنش های محیطی

مقاوم سازی در برابر ورس (خوابیدگی)

 

علائم کمبود پتاسیم:

  1. در کمبود پتاسیم، نوک برگ ها و حاشیه آنها در برگ های پایینی دچار سوختگی می گردد که به آن اصطلاحاً نوک سوختگی یا لب سوختگی گفته می شود.
  2. پتاسیم در ایجاد مقاومت به خشکی گیاه نقش دارد و زمانی که کمبود پتاسیم در گیاه بوجود آید تشنگی گیاه سریع تر خودش را نشان می دهد و گیاه سریعاً پژمرده شده و شادابی خود را از دست می دهد.
  3. علائم کمبود پتاسیم در میوه خیار باعث کوتاه، چاق و نوك كشيده شدن آن یا اصطلاحا دوکی شدن میوه میشود.
  4. گیاهانی که با کمبود پتاسیم مواجه می‌شوند کم‌ رشد بوده و معمولا نسبت به بیماری‌ها حساس‌تر هستند.

 

 

 

انتخاب حجم

خرید و ثبت نام
  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید