کود مایع مرغی

تماس بگیرید

کود مرغی مایع:

این کود غنی شده با نیتروژن، فسفر، پتاسیم، هیومیک اسید و فولویک اسید و فاقد هر گونه بذور علف هرز و پاتوژن ها می باشد و در خاک های ایران می تواند تاثیر زیادی بر خواص شیمیایی و فیزیکی خاک بگذارد و به دلیل داشتن هیومیک از شوری خاک نیز جلوگیری می کند. همچنین باعث بهبود حاصلخیزی خاک، بهبود ظرفیت نگهداری آب در خاک و افزایش عملکرد کمی و کیفی در تولید محصولات کشاورزی می شود. کود مرغی مایع را می توان در تمامی مراحل رشد گیاه از ابتدا تا انتهای فصل به صورت مصرف خاکی ( همراه آب آبیاری ) استفاده نمود. این کود محلول پاش نبوده و می تواند به طور مستقیم در خاک همراه آب آبیاری و حتی در ترکیب با سایر کودهای حیوانی و شیمیایی مصرف شود. غلظت بالا و فرمولاسیون ویژه این کود سبب تحریک فعالیت ریشه ها و افزایش جذب عناصر از خاک، افزایش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک و افزایش قابلیت دسترسی عناصر در خاک برای گیاه می شود.

جدول مقدار و زمان مصرف

نوع کشت

مقدار مصرف

گیاهان زراعی

10 – 15  لیتر در هکتار

باغات

15 – 20  لیتر در هکتار

 

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن

6 %

فسفر

2 %

پتاسیم

6 %

هیومیک اسید

8 %

فولویک اسید

3 %

آهن ، منیزیم ، روی ، منگنز

2 %

ماده آلی

18 %

کربن

7 %

 

ویژگی های کود مرغی مایع:

  • جذب عناصر غذایی از جمله فسفر و نیتروژن را افزایش می دهد.
  • مقاومت گیاه به تنش های محیطی را افزایش می دهد
  • فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک را افزایش می دهد
  • آنزیم ها و هورمون های گیاهی را تحریک می کند
  • به حاصلخیزی خاک کمک می کند
  • مواد آلی خاک را افزایش می دهد

 

خرید و ثبت نام
  • نظرات
سبد خرید