کود مایع گوگرد

۰ تومان

استفاده از این کود شوری و اسیدیته خاک را اصلاح نموده و کمبود عناصر مورد نیاز را رفع و موجب بهبود تغذیه گیاه می شود.

کود گوگرد با افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی پر مصرف و ریز مغذی در خاک به رشد گیاه کمک کرده و موجب افزایش

عملکرد کمی و کیفی محصول می گردد.

مصرف به موقع این کود باعث میکروب زدایی، ضد عفونی خاک و همچنین اثر گذاری بر روی کنه ها، شته ها، قارچ های

خاکزی، انگل های بیماری زا و رفع سفیدکها می شود که کار آمد و قابل اثبات است.

از دیگر مزایای این کود افزایش سنتز پروتئین ها وویتامین ها، افزایش مقاومت گیاه در سرما و اسیدی شدن محیط ریزوسفر

به واسطه اکسیداسیون گوگرد می باشد.

گوگرد کل

15

پتاسیم محصول درآب (K2O)

                             

12

 

 

 

روش استفاده:

نوع محصول

زمان مصرف

میزان مصرف

زمان مصرف

غلات

(گندم،جو،ذرت و......)

بعد از پنجه زنی

محلول پاشی

مصرف خاکی

2-1 لیتردر1000 لیترآب

10-7 لیتر در هکتار

دانه های روغنی

6-8 برگی

مصرف خاکی

محلول پاشی

10-7 لیتردر هکتار

2-1 لیتر در 1000 لیترآب

باغات

بعد از برداشت میوه و در بهار بعد از گلدهی

مصرف خاکی

محلول پاشی

10-8 لیتردر هکتار

2-1 لیتر در 1000 لیترآب

یونجه و محصولات علوفه ای

6-8 برگی

مصرف خاکی

10-8 لیتر در هکتار

 

هندوانه، خربزه، طالبی

گوجه، خیار

در زمان درشت شدن

میوه

مصرف خاکی

محلول پاشی

10-8 لیتر در هکتار

 یک لیتردر1000 لیترآب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است در روش محلول پاشی به ازای هر لیتر گوگرد مایع یک کیلوگرم اوره به مخزن محلول پاشی اضافه شود تا نسبت نیتروژن به گوگرد در برگ حفظ شود وضریب جذب گوگرد افزایش یابد. برای مصرف خاکی هم به ازای هر لیتر کود گوگرد مایع حداقل 32 کیلوگرم اوره با گوگرد مایع استفاده شود.

خرید و ثبت نام
  • نظرات
سبد خرید